Veivalg 2015

Hvor går kirken?
Tekst: Dagfinn Bjerkestrand.

Den norske kirke skal skille lag med staten. Det er en tanke og en politikk som har pågått noen år. Men hvordan dette skal gjøres i praksis, er ennå i støpeskjeen. Kirkerådet utlyste våren 2015 en høring der alle menighetsråd og andre organer i Den norske kirke skulle si sin mening om hvordan kirken skal organiseres og finansieres i framtida. Til hjelp i denne høringen laget kirkerådet en brosjyre som heter "Veivalg for fremtidig kirkeordning". Dette heftet er utgitt både i en kortform og en mer utvidet versjon.
Begge kan du finne ved å klikke >>> her <<<

 

Folkets egen kirke

"Forslag til fremtidig kirkeordning"
finner du >>> her <<< 

Enda kortere brosjyre finner du >>> her <<<

 

Hvordan skal så en framtidig kirke organiseres og finaniseres? Er det mulig å lage en ordning som både er folkekirkelig demokratisk og tar på alvor at kirken er en kirke? Etter min mening er det mulig å lage en ordning som både tar på alvor vår historie som folkekirke og ønsker å videreutvikle demokratiet i kirken, men som samtidig setter kirken i stand til å være kirke enda bedre. Svenska Kyrkan har allerede gått gjennom en prosess med skille fra staten. De har innført medlemskontingent og en viss grad av selvstendighet for menighetene. Med utgangspunkt i Svenska Kyrkans ordning har undertegnede laget en skisse til en ordning for Den norske kirke. Det er ønskelig å unngå en ordning der man må betale for enkelt-tjenester. Kort sagt: Den norske kirke bør bestå av (relativt) selvstendige menigheter, som får en medlemskontingent fra hvert medlem. Denne prosentvise kontingenten bør kunne trekkes fra på skatten, slik som fagforeningskontingenten. En foreløpig kalkyle tilsier at omlag halvparten av det som betales i fagforeningskontingent bør være tilstrekkelig for å drive kirkens arbeid på et liknende nivå som nå, kanskje enda litt bedre. Kontingenten som alle medlemmer betaler, alt etter inntekt, skal inkludere alle tjenester, slik som vigsel, konfirmantleir, trosopplæring osv. 


Nyttige lenker:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Størst av alt
Innhold Planlegge Aktiviteter