Bryllup

Du er hjertelig velkommen til å gifte deg i våre kirker! Vi kan ikke hjelpe deg med å finne ektefelle, men seremonien kan bli fin!

Hvem kan gifte seg hos oss?
Det kan i prinsippet alle som er medlemmer av Den norske kirke. Det holder at enten bruden eller brudgommen er medlem. Du behøver heller ikke være bosatt i Skaun kommune, men i slike tilfeller kan det komme en ekstra betaling for tjenesten. Alle kirkens medlemmer som bor i Skaun, har rett til gratis bryllup hos oss. (Dette gjelder ikke maten og kjolen, men kirken, prest og organist...)

Bestille kirke
Dette bør gjøres i god tid, gjerne nå. Ring oss eller send epost: post@skaun.kirken.no. Vanligvis er lørdager satt av til bryllup hos oss. Vi opererer med disse tidspunktene: 12:00, 13:30 og 15:00.

Ordne papirer
Det er folkeregisteret der den ene av brudefolkene bor, som ordner alle papirer. For de aller fleste holder det med disse dokumentene: Erklæring fra brudefolkene, erklæring fra forloverne og navneendringsskjema. I tilfelle noen har vært gift før, må man av og til fremskaffe skilsmissebevilgning eller dødsattest. Norske statsborgere trenger ikke sende med ekstra fødselsattest, dette har folkeregisteret allerede. Utlendinger må skaffe dokumentasjon på gyldig opphold i landet. Utenlandske skilsmissedokumenter, fødselsattester etc må ofte oversettes av godkjent translatør.

Papirene du trenger, kan du laste ned her:
http://www.signform.no/dss/kundeweb/Blankettarkiv/--/?/=2&//=14&///=28&KID=617&C=343219538

Etter at disse er fylt ut og signert, sender man dem til sitt folkeregister. De utsteder en prøvingsattest, denne må vi ha her på kirkekontoret. Dette skal ikke ordnes tidligere enn maksimum fire måneder før vigselen. Det vil vanligvis si at hvis man skal gifte seg på sommeren, er påsketider en grei tidsfrist å forholde seg til. Enkelte folkeregister har opptil en måned saksbehandlingstid, derfor er det lurt å ikke utsette papirarbeidet for lenge heller.

Snart kan man kanskje også få levert elektronisk, se veiledningen til Skatteetaten/Folkeregisteret >>> her <<<

Samtale med prest
Vanligvis har presten en samtale med brudeparet. Dette skjer av og til i god tid før vigselen, av og til i samband med øvelsen. Dette avtales med den aktuelle presten.

Valg ved seremonien
Flere steder i seremonien er det rom for å velge selv hvilken ordlyd det skal være. Det er også mulig å velge blant de bibeltekstene som skal leses. Det er også plass for innslag som lystenning etc. Se oversikt her:
> http://www.orkdalsmenighetene.no/vigsel/index.htm 
Bruk gjerne orkdalsmenighetenes "innmeldingsskjema" for vigsel. Bare husk å sende skjemaet direkte til Skaun kirkekontor.

En oversikt over vigselsliturgien finner du >>> her <<<

En oversikt over lesetekstene du kan velge mellom,
finner du >>> her <<<

Øvelse
Det beste er å gå i gjennom hele seremonien kort tid før vigselen. Helst i uken like før lørdagen. Dette gjør at man husker bedre hvor man skal gå, sitte og oppføre seg. På denne øvelsen er det fint hvis også forloverne og brudepiker/svenner kan delta. Hvis bruden skal bli ledsaget inn av en representant for familien, kan denne personen også gjerne være med på øvelsen. Dette kan organiseres slik at vi øver først omlag en time, og så tar vi samtalen med presten etterpå, bare med brudeparet. Denne tar også omlag en time. Av erfaring blir det bare forvirrende hvis vi legger ut kart over hvordan man skal gå og slikt her, dette tar man på øvelsen.

Musikk til inngang og utgang og salmer
Det finnes tusenvis (minst!) av bryllupsmarsjer å velge mellom. Noen velger de tradisjonelle fordi de opplever at dette gir mest bryllupsstemning, andre bruker tid til å finne noen som blir mer personlige. Dette er opp til brudefolkene i samråd med organisten å velge. Salmene kan man godt plukke ut på øvelsesdagen, men helst kan man finne noen selv. Her finner man de mest brukte salmer og bryllupsmarsjer:
> http://www.orkdalsmenighetene.no/vigsel/index.htm
Hvis man har en sang eller salme som man ønsker å bruke som ikke står på denne listen, er det som oftest aldeles greit, men den må jo passe til en kirkelig vigsel.

Pynting av kirken og solosang eller musikk
Pynting av kirken må man ordne selv. Men mange synes kirken i seg selv er pyntet nok. Det er forøvrig svært begrenset utvalg av blomstervaser og slikt i kirkene, best er det å ta med dette selv. Bestilling og betaling for eventuelle soloinnslag må også brudefolkene ordne selv. Alle innslag skal godkjennes av oss prestene, i tilfelle musikk også av organisten. De fleste sanger som handler om kjærlighet, godtar vi... Men de skal selvfølgelig passe i kirken. All musikk skal fremføres "live". Vi har bare en enkel mikrofon til slikt bruk, så hvis man skal ha noe mer avansert, må man ordne med lydanlegg også. Men kirkene er akustisk sett godt egnet for "uplugga" musikk og sang. Alle kirkene har piano tilgjengelig.

Forbønn for borgerlig inngått vigsel
Dette er en seremoni som inneholder alle de samme leddene som en vanlig vigsel, bare selve ekteskapsinngåelsen mangler, eller erstattes med en bekreftelse. Det samme som står beskrevet ovenfor gjelder også ved en slik seremoni.

Velkommen til å gifte deg hos oss!
 


Nyttige lenker:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Størst av alt
Innhold Planlegge Aktiviteter