Ansatte

I Skaun prestegjeld er vi ikke så mange ansatte. Men vi som er her, står gjerne til tjeneste for deg!

E-postadressene er litt kamuflert,
benytt alfakrøll i stedet for (hos)


Kirkeverge
Inger Berg
inger.berg (hos) skaun.kirken.no
Telefon: 72 86 31 51
Kirkevergen er daglig leder for Skaun kirkelige fellesråd, og håndterer alt som har med kirkegårdene og kirkebygningene å gjøre, likedan budsjetter og økonomistyringen.
Sokneprest
Pål Ove Lilleberg
pal.ove.lilleberg (hos) skaun.kirken.no
Telefon: 928 59 980
Med særskilt ansvar for Børsa og Skaun menigheter.

Sokneprest
Dagfinn Bjerkestrand

dagfinn.bjerkestrand (hos) skaun.kirken.no
Telefon: 920 86 096

Med særskilt ansvar for Buvik menighet.

 

Menighetspedagog
Elise Kimo
elise.kimo (hos) skan.kirken.no
Telefon: 97 95 34 53

Elise har et spesielt ansvar for at barn og unge skal få opplæring i kristen tro. Hun er spesielt dyktig på drama og arbeid for små barn. 
 


Sekretær
Eva Årbogen Elvrum
sekretar (hos) skaun. kirken.no
Telefon: 72 86 31 51

Sekretæren har bla. oversikten over alle opplysninger som angår kirkelige handlinger. 

Kantor
Jørgen Gustad
jorgen.gustad (hos) skaun.kirken.no
Telefon: 957 34 363
Jørgen spiller orgel og piano til alle kirkelige handlinger og i tillegg legger han til rette for alt det musikalske arbeid i kirkene.

 


Klokkeren ordner til i kirken på forhånd, rydder etterpå, og assisterer underveis i gudstjenestene:


Klokker i Buvik
Jenny Oline Bjerkestrand

 

Klokker i Børsa
Leif-Kristian Grønning

 

Klokker i Skaun
Daniel Kimo

 

E-postkasse for kirkeverge og sekretær:
post (hos) skaun.kirken.no  I tillegg har vi kirketjenerne:
Børsa: Steinar Svorkland og Ove Jacobsen
Buvik: Egil Langmo og Terje Wulvik
Skaun: Per Melby og Ole Tiller
Disse karene er travelt ansatt i kommunen, men vi låner dem til kirkene så ofte vi kan...


Nyttige lenker:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Størst av alt
Innhold Planlegge Aktiviteter